Branding Graphic Design

BRENDING & GRAFIK DIZAJN

Euro Pixel ka një ekip kreativ dhe profesional për dizajn grafik që transformon ide nga skicat e para, pastaj i kthen ato në realitet vizual dhe virtual duke përdorur teknologjitë më të fundit për digjitalizim. Së bashku, ne krijojmë një identitet korporativ dhe një brend të fortë, të besueshme dhe moderne për botën reale dhe digjitale.
Ekipa jonë krijon asete te brendit në fusha të ndryshme:
product-branding