Web Design

Aplikacionet e personalizuara

Këto janë disa nga projektet tona.

RHR Car Care

RHR Car Care

Clinic Booking System

Clinic Booking System

E-learning Drive

E-learning Drive

Managment Dashboard

Managment Dashboard

E-learning

E-learning

Clinic Booking System

Clinic Booking System

Hairsalon Booking System

Hairsalon Booking System

RHR Car Care

Teknologjitë: Reactjs,Nodejs,MongoDB,Bootstrap HTML5, dhe CSS3.

Website: app.rhr-carcare.ch/

Euro Pixel ka bashkëpunuar me RHR Car-Care për të krijuar një aplikacion të personalizuar që përmirëson operacionet e tyre biznesore.

-Njohja e targave të veturave për identifikimin e punëve të kryera në makinë, në mënyrë që të gjurmohen punët e bëra.
-Krijimi i faturave për punën e kryer në vende të ndryshme..
-Krijimi i faturave për punën e kryer në vende të ndryshme.
-Sistemi i gjurmimit të kohës për të monitoruar orët e punëve të punonjësve.
-Integrimi me pagën për të përfshirë orët e punës drejtpërdrejt në pagat.
-Gjurmimi dhe shfaqja e vendndodhjes gjatë faturimit për të siguruar që punonjësit po
punojnë në vende të sakta dhe që faturat janë të sakta.
-Menaxhimi i vendndodhjes për të krijuar dhe caktuar vende të ndryshme për punonjësit.
-Planifikimi i punës për shfaqjen e brendshme të orarit dhe për punonjësit për ta parë.
-Aftësia për punonjësit për të pasur qasje në pagat e tyre të mëparshme në çdo kohë për të rritur transparencën
dhe siguruar që ata janë të informuar rreth pagave të tyre.
-Shkarkimi i raporteve në formatin Excel për të analizuar ose përpunuar më tej të dhënat.

Clinic Booking System

Teknologjitë:Javascript, jQuery, php, MySql, HTML5, CSS3.

Website: kgjs.net/en/appointment-book/

Euro Pixel ka krijuar një aplikacion të personalizuar për Demed. Ky aplikacion ka një veçori
për Sistemin e Rezervimeve në Klinikë dhe përdor teknologjitë vijuese:
Javascript, jQuery, PHP, MySql, HTML5 dhe CSS3.
Softueri për planifikimin e takimeve është fleksibël dhe i përshtatshëm
për çdo industri biznesore dhe buxhet. Ai lejon menaxhimin e kalendarëve të rezervimeve,
shërbimeve dhe klientëve në një vend të përshtatshëm. Disa nga veçoritë e tij
përfshijnë një panel të përgjithshëm me një interface intuitive,
një listë të menaxhueshme të klientëve me mundësi për renditje dhe kërkim,
shërbime të grupuara në kategori, kohë të ndryshueshme për çdo shërbim,
një gamë të ndryshme të rregullimeve për njoftimet me email dhe metoda të ndryshueshme për
pagesën e klientëve
Faqja internet për këtë aplikacion ndodhet në kgjs.net/en/appointment-book/.

E-learning Drive

Euro Pixel ka zhvilluar një aplikacion të personalizuar quajtur "E-learning Drive" për Universal Driver.
Ky është një sistem menaxhimi mësimor shumë interaktiv me nivele të shumta të interaksionit.
Aplikacioni ka disa veçori duke përfshirë shfaqjen e kurseve të tanishme, të mëparshme
dhe të ardhshme me detyrat e duhura, aftësinë për të gjurmuar kalendarët akademikë dhe
afatet e kurseve, menaxhimin e të dhtënave me metoden e tërheq dhe lësho,lajmerime automatike për detyrat dhe afatet e reja, si dhe gjurmim të përparimit për edukatorët dhe nxënësit.

Managment Dashboard

Technologies: React.js, Node.js, MongoDB, Bootstrap, HTML5, CSS3

Website: app.izisapartment197.com/

Euro Pixel ka krijuar një aplikacion të personalizuar për Apartament 197 që
përfshin një projekt një panel për menaxhim, i cili përdor disa teknologji
duke përfshirë React.js, Node.js, MongoDB, Bootstrap, HTML5, dhe CSS3.
Aplikacioni mund të gjendet në app.izisapartment197.com.
Aplikacioni është projektuar për menaxhimin e ngjarjeve dhe përfshin veçori si
një ndërfaqe intuitive e panelit, mundësi për renditje dhe kërkim të
dhënave të klientëve, njoftime automatike për lajme dhe ngjarje, menaxhimin
e listave të ngjarjeve dhe aftësinë për të menaxhuar çmime për përdoruesit si mbledhje të pikave..

E-learning

Euro Pixel ka krijuar një aplikacion të personalizuar për Kompetenca,
i cili përfshin një veçori për E-mësimin. Ky është një sistem mësimor
dhe menaxhimi i përmbajtjes që lejon organizatat të vendosin dhe
shpërndajnë kurse për stafin e tyre, duke ruajtur informacione të rëndësishme
në lidhje me arritjet e tyre mësimore dhe aftësitë, duke e bërë atë një mjet të vlefshëm për departamentet e burimeve njerëzore.
Disa nga veçoritë e këtij aplikacioni përfshijnë aftësinë për të krijuar dhe
menaxhuar kurse, përdorues dhe cikle trajnimi, një rrjet social për mësimin,
provime me kontroll kohor, gjenerim automatik të certifikatave dhe gjurmim të përparimit të përdoruesve.

Clinic Booking System

Teknologjitë:Javascript, jQuery, Php, MySql, HTML5, CSS3

Website: kgjs.al/en/appointment-book/

Euro Pixel ka krijuar një aplikacion të personalizuar për Demed. Ky aplikacion ka një veçori
për Sistemin e Rezervimeve në Klinikë dhe përdor teknologjitë vijuese:
Javascript, jQuery, PHP, MySql, HTML5 dhe CSS3.
Softueri për planifikimin e takimeve është fleksibël dhe i përshtatshëm
për çdo industrisë biznesore dhe buxhet. Ai lejon menaxhimin e kalendarëve të rezervimeve,
shërbimeve dhe klientëve në një vend të përshtatshëm. Disa nga veçoritë e tij
përfshijnë një panel të përgjithshëm me një interface intuitive,
një listë të menaxhueshme të klientëve me mundësi për renditje dhe kërkim,
shërbime të grupuara në kategori, kohë të ndryshueshme për çdo shërbim,
një gamë të ndryshme të rregullimeve për njoftimet me email dhe metoda të ndryshueshme për
pagesën e klientëve
Faqja internet për këtë aplikacion ndodhet në kgjs.al/en/appointment-book/.

Hairsalon Booking System

Teknologjitë:Javascript, jQuery, Php, MySql, HTML5, CSS3

Website: dreidots.ch/online-buchung/

Euro Pixel ka zhvilluar një aplikacion të personalizuar për Hairsalon,
i cili ka një veçori për Sistemin e Rezervimeve të Hairsalon. Aplikacioni përdor
duke përfshirë Javascript, jQuery, Php, MySql, HTML5 dhe CSS3.
disa teknologji Faqja internet për aplikacionin mund të gjendet në
dreidots.ch/online-buchung/.Sistemi i Rezervimeve të Hairsalon është projektuar
për të mundësuar klientët të rezervojnë lehtësisht me parukierët ose stilistët,
ndërsa gjithashtu ndihmon pronarët e salloneve të menaxhojnë rezervimet në mënyrë efikase.
Sistemi ofron një ndërfaqe miqësore për përdoruesit për të zgjedhur
datën, orën dhe parukierin e preferuar për takimin e tyre. Përveç kësaj,
sistemi automatikisht dërgon kujtesa klientëve përmes telefoni celular dhe/ose kalendarit Outlook/Google duke përdorur një kod QR dhe vendos një alarm për t'i njoftuar kur afrohet koha e takimit.